Persondatapolitik


Behandling af personoplysninger


Ved brug af Firmarating accepterer du behandlingen af personlige oplysninger som beskrevet i denne Persondatapolitik.

Business Trust indsamler oplysninger om dig, når du opretter dig som bruger på Firmarating, afgiver en anmeldelse på Firmarating, kontakter os via Firmarating eller på anden måde anvender Firmarating.

I den forbindelse indsamler Business Trust følgende oplysninger:

 • 1. Navn
 • 2. CPR nr.
 • 3. email adresse
 • 4. adresse
 • 5. adgangskode

Når du benytter Firmarating, hvadenten du er logget ind som bruger eller ej, opsamles der ligeledes oplysninger om din adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af "cookies". Læs mere om Business Trusts cookie-politik her.Oplysninger i anmeldelser og bedømmelser


Når du skriver en anmeldelse af en virksomhed på Firmarating, indsamler vi også de oplysninger, som du medtager i din anmeldelse, såsom:

 1. den virksomhed du anmelder,
 2. relationstypen mellem dig og virksomheden (leverandør, kunde, medarbejder)
 3. din vurdering af din af virksomheden og de emkelte bedømmelser du giver,
 4. tidspunktet for anmeldelsen og en eventuel redigering,
 5. et fakturanummer, reference nr. eller ordre-id (hvis du eller virksomheden giver ét), og


Din IP-adresse, browserindstillinger og placering


Når du besøger Firmarating, registrerer vi din computers IP-adresse og browserindstillinger. IP-adressen er den numeriske adresse for den computer, der bruges til at besøge Firmarating. Browserindstillinger kan omfatte den type browser, du bruger, browsersprog, og tidszone. Vi indsamler disse oplysninger, således at vi kan spore den computer, der anvendes, i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af Firmarating. Endvidere bruger vi IP-adressen til at estimere din placering (på byniveau).Sådan bruger vi disse oplysninger


Vi kan bruge de oplysninger, som du giver os til at:

 • levere vores tjenester, herunder beregne scores, samle vurderinger og foretage analyser af virksomheden
 • vise din anmeldelse.
 • Identificere dig som en bruger, når du logger ind på Firmarating.
 • kontrollere legitimiteten af anmeldelser og bedømmelser.
 • forbedre Firmarating og vores tjenester.
 • invitere dig til at skrive flere anmeldelser.
 • svare på henvendelser.
 • kontakte dig, hvis vi har behov for dokumentation for at validere din anmeldelse.
 • sende dig vores nyhedsbreve.
 • informere dig, når andre brugere finder din anmeldelse nyttig, eller på anden måde give feedback i forhold til din anmeldelse.
 • udføre diverse interne forretningsformål, såsom dataanalyse, revisioner, monitorering og forebyggelse af misbrug, udvikling af nye produkter og tjenester, forbedre eller ændre Firmarating eller vores tjenester, identificere brugstendenser, samt drive og udvide vores forretningsaktiviteter.
 • overholde gældende lovkrav og juridisk proces, efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, samt overholde relevante branchestandarder og vores interne politikker.
 • håndhæve vores vilkår og betingelser.
 • beskytte vores forretningsaktiviteter eller dem tilhørende ethvert af vores associerede selskaber.
 • beskytte vores rettigheder, personlige oplysninger, sikkerhed eller ejendom og/eller dem tilhørende vores associerede selskaber, dig eller andre.
 • give os mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse eventuelt erstatningsansvar, som vi kan pådrage os.

Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder, og vil levere specifik meddelelse herom på indsamlingstidspunktet. Vi kan bruge eller videregive oplysninger, der ikke er personlige oplysninger, til ethvert formål i det omfang tilladt ved gældende lov.Videregivelse af oplysninger


Din accept af denne Politik indebærer også samtykke til at offentligøre og videregive dine anmeldelser på Firmarating. Dette omfatter den afgivne vurdering, det samlede resultat, din relation til virksomheden og din lokalitet.

Et af Business Trusts hovedformål er at anvende det indsamlede data kommercielt ved videregivelse til kunder, abonnenter og til forskning. Vi giver også andre tjenester lov til at vise anmeldelser, der er oprettet på Firmarating. Endelig offentliggør vi din anmeldelse.

Kategorierne af virksomheder som oplysningerne videregives til, er:

 • virkomheder der har tegnet abonnement af hele eller dele af Platformen.
 • aøgemaskiner såsom google.
 • virksomheder, der anmeldes på Firmarating.
 • forbrugerportaler og forretningsportaler.
 • andre samarbejdspartnere eller kunder.


Andre videregivelser


Vi behandler dine personlige oplysninger såsom navn, cpr. nr, adresse og emailadresse fortroligt og videregiver kun sådanne oplysninger under de følgende omstændigheder:

 • for at give tredjepartsleverandører, konsulenter og andre tjenesteudbydere mulighed for at udføre tjenester på vores vegne.
 • til selskaber i Business Trust koncernen.
 • for at overholde love eller svare på krav, juridisk proces (herunder men ikke begrænset til stævninger og retskendelser) samt efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder.
 • for at samarbejde med tilsynsmyndigheder og statslige myndigheder,
 • til tredjeparter for at beskytte vores drift eller vores associerede selskabers drift.
 • til tredjeparter for at forfølge tilgængelige retsmidler, eller begrænse erstatningsansvar, som vi kan pådrage os.
 • til tredjeparter for at vi kan undersøge, forebygge eller gribe ind over for formodede eller faktiske forbudte aktiviteter, herunder men ikke begrænset til misbrug af vores Websted.
 • til en tredjepart i tilfælde af reorganisering, fusion, erhvervelse, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disponering over hele eller enhver del af vores forretning eller aktiver (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende procedurer).


Dataansvarlig


Vi er den dataansvarlige for den data, som du indtaster i forbindelse med din oprettelse som bruger af en profil og de oplysninger, der videregives til andre.Sikkerhedsforanstaltninger


Vi anvender rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, og vi reviderer jævnligt vores system for sårbarheder. Men da internettet ikke er et 100 % sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af oplysninger, som du sender til Firmarating. Vi råder dig til ikke at inkludere fortrolige oplysninger i dine e-mails til os eller i dine anmeldelser.Adgang, rettelse og sletning


Adgang til oplysninger om dine personlige oplysninger


På din anmodning, vil vi informere dig om det formål, til hvilket vi behandler dine personlige oplysninger, hvilke personlige oplysninger, vi har om dig, hvem, der modtager dine personlige oplysninger, og hvorfra de personlige oplysninger stammer.

Anmodning om ovenstående vil kun blive behandlet, hvis der er gået mere end seks (6) måneder siden eventuel tidligere anmodning fra dig, medmindre du kan dokumentere en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.


Rettelse og sletning af dine personlige oplysninger


Du bedes informere os, hvis nogen af de personlige oplysninger, som vi, som den dataansvarlige, behandler om dig, er urigtige eller vildledende, og så vil vi rette dem. Du vil selv kunne rette de fleste af disse oplysninger på Firmarating. Hvis det er muligt, anbefaler vi, at du selv retter dine oplysninger.

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at blive vist på Firmarating, kan du opdatere eller slette oplysningerne ved at logge ind på din brugerprofil.

Når din profil er slettet, bliver alle oplysninger i forbindelse med din brugerprofil slettet, herunder dine data og anmeldelser påFirmarating.

Vi forbeholder os retten til at blokere adgangen til din profil og/eller slette din profil, hvis profilen eller indholdet forbundet med din profil eller din(e) anmeldelse(r) på webstedet er, efter vores vurdering, diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden måde overtræder gældende love, tredjepartsrettigheder, Retningslinjerne for brugere eller er uforenelig med formålet med Firmarating. Hvis vi blokerer adgangen til eller sletter din brugerprofil, vil vi informere dig om årsagen til blokeringen eller sletningen af din profil ved at sende en e-mail til den adresse, som du oplyste, da du oprettede din konto.Ændringer til Politikken


Vi kan ændre denne Politik til enhver tid. Datoen, der vises i starten af denne Politik angiver, hvornår den sidst blev revideret. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede Politik på Webstedet. Du accepterer, at din fortsatte brug af Webstedet efter eventuelle offentliggjorte ændringer udgør din accept af den nye version af Politikken.Henvendelser

Du kan få nærmere oplysninger om de oplysninger, som Business Trust har registreret om dig, ved at rette henvendelse til os.