Skat kørselsgodtgørelse 2018

Befordringsfradrag 2018 og 2019 – Skatteministeriet

Befordringsfradrag 2018 og 2019 | Skatteministeriet

1. jan. 2018 — Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel (ligningslovens § 9 B) Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,54 …

Se de nye 2018-satser for kørepenge og befordringsfradrag

27. dec. 2017 — En lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt, vil i 2018 kunne få udbetalt i alt 53.100 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse.

Fra 1. januar 2018 ændres flere af satserne på det skatteretlige område, og flere af dem har direkte betydning for dig som arbejdsgiver.

Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2018 – BDO

Kørepenge og diæter i 2018 – sådan er de skattefrie satser – BDO

28. nov. 2017 — Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2018 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri …

Skatterådet har nu fastsat alle de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Alle satser er sat op, men ikke med meget.

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2018 vedrørende …

Retsinformation

Kørselsgodtgørelse i egen bil eller motorcykel (de første 20.000 km): 3,54 kr. pr. km · Kørselsgodtgørelse i egen bil eller motorcykel (ud over 20.000 km): 1,94 …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

se satser på kørselsgodtgørelse for 2018-2019 her – Amino.dk

Kørselsgodtgørelse – se satser på kørselsgodtgørelse for 2018-2019 her

Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, fx benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring. Erhvervsmæssig kørsel er: Kørsel …

Kørselsgodtgørelse – skattepligtig og skattefri – Skat.dk

16. maj 2019 — januar 2018 stadfæstet SKATS afgørelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kørselsgodtgørelse udbetalt af Selskabet i indkomstårene 2102, 2013 …

Denne side er din adgang til skat.dk

Skattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab …

Skattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning – Skat.dk

Du skal som arbejdsgiver kontrollere, at alle betingelserne for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er opfyldt. På denne side kan du læse …

Denne side er din adgang til skat.dk

Dokumentation og kontrol af kørselsgodtgørelse – Skat.dk

Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.). Du kan se de forhøjede satser for …

Denne side er din adgang til skat.dk

Kørselsfradrag (befordringsfradrag) – Skat.dk

Under særlige betingelser ydedes for kørsel i egen bil over 54 km pr. dag 1,05 kr. for … 2002-2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-2023.

Denne side er din adgang til skat.dk

Befordringsfradraget – en historisk oversigt | Skatteministeriet

Keywords: skat kørselsgodtgørelse 2018